نمایشگاه زیبایی باکو، مهمترین و معتبرترین نمایشگاه آذربایجان در زمینه صنعت زیبایی محسوب می شود که هر ساله با حضور فعالان این حوزه برپا می گردد. دوازدهمین دوره این نمایشگاه از تاریخ های 6 تا 7 نوامبر 2019 (15 تا 16 آبان 98) در هتل جی دابلیو آبشرون باکو آذربایجان برگزار می گردد. با لست ایونت در معرفی این نمایشگاه همراه باشید.

باکو
آذربایجان

نمایشگاه تاسیسات مکانیکی باکو، از مهمترین نمایشگاههای منطقه در زمینه گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع، تامین آب، بهداشت محیط، تاسیسات استخر و انرژی های تجدید پذیر می باشد. دوازدهمین دوره این نمایشگاه از تاریخ های 22 تا 25 اکتبر 2019 (30 مهر تا 3 آبان 98) در مرکز نمایشگاهی باکو آذربایجان برپا می گردد. با لست ایونت در معرفی این نمایشگاه همراه باشید.

باکو
آذربایجان

نمایشگاه صنعت ساختمان باکو، معتبرترین نمایشگاه آذربایجان و از شاخص ترین نمایشگاه های منطقه در زمینه صنعت ساختمان می باشد که هر ساله با حضور فعالان این حوزه برگزار می گردد. بیست و پنجمین دوره این نمایشگاه از تاریخ های 22 تا 25 اکتبر 2019 (30 مهر تا 3 آبان 98) در مرکز نمایشگاهی باکو آذربایجان برپا می گردد. با لست ایونت در معرفی این نمایشگاه همراه باشید.

باکو
آذربایجان