نمایشگاه انجمن پزشکی گرجستان، معتبرترین نمایشگاه گرجستان در زمینه صنعت پزشکی محسوب می شود که شامل 3 نمایشگاه موازی مختلف در دل خود است: "نمایشگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی"، "نمایشگاه زیبایی" و "نمایشگاه دندانپزشکی و تجهیزات دندانپزشکی". این رویداد که هر ساله برگزار می گردد در سال 2019 نیز از تاریخ های 8 تا 10 نوامبر (17 تا 19 آبان 98) در مرکز نمایشگاهی گرجستان برپا می شود. با  لست ایونت  در معرفی این نمایشگاه همراه باشید.

تفلیس
گرجستان