درباره لست ایونت

 

لست ایونت مرجع رسمی اطلاع رسانی انواع رویدادهای داخلی و خارجی می باشد که با رویکردی کاملا جدید و متمایز به معرفی رویدادهای مختلف می پردازد. در این سامانه، رویدادهای تجاری، فرهنگی، آموزشی و هنری به شکلی متفاوت و کامل ارائه می گردد.

 

لست ایونت برای چه گروه هایی خدمات ارائه می دهد؟

برگزارکنندگان رویداد:

کسانی که محلی برای برگزاری نمایشگاه های دائمی دارند و می خواهند رویدادهایی که در این محل برگزار می شود را به شکلی جامع و در بستری وسیع تبلیغ نمایند.

 

تجهیزکنندگان رویداد:

شرکت هایی که در زمینه تجهیز نمایشگاه ها و سالن های کنفرانس فعالیت دارند و می خواهند این نوع از فعالیتشان را به اطلاع برگزار کنندگان نمایشگاه ها برسانند و خدمتشان را تبلیغ کنند.

شرکت کنندگان رویداد:

شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند در یک رویداد داخلی و یا خارجی شرکت کنند و در صدد این هستند تا حضور خود را با تبلیغات مختلف اطلاع رسانی نمایند.

 

بازدیدکنندگان رویداد:

افراد، شرکت ها و سازمان هایی که صرفا بدنبال کسب اطلاع از یک نمایشگاه داخلی و یا خارجی در زمینه خاص هستند و می خواهند در مورد نمایشگاه ها و احتمالا حضور در آنها بیشتر بدانند.